XIII Ogólnopolskie Forum

Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

"PO OWOCACH NAS POZNACIE"

Bydgoszcz 20-21 października 2012 r.


Organizator:

TNBSP Oddział w Bydgoszczy

Adresaci:

nauczyciele bibliotekarze, bibliotekarze, dyrektorzy szkół,
przedstawiciele organów prowadzących i nadzorujących

Miejsce:

Bydgoszcz Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Gajowa 98

Data rozpoczęcia:

20 października 2012

Data zakończenia:

21 października 2012

REGULAMIN XIII FORUM TNBSP

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

PROGRAM XIII FORUM TNBSP

DOJAZD

W programie Forum nastąpiły drobne zmiany. Przepraszamy.