OGÓLNOPOLSKIE WYBORY KSIĄŻEK

Do końca marca trawają Ogólnopolskie Wybowy Książek - akcja zainicjowana przez redakcję czasopisma „Biblioteka w Szkole” i objęta patronatem Minister Edukacji Narodowej. Wyzwania podjęła się m.in. nasza koleżanka Małgosia Grot-Rapicka ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy i 9 lutego przeprowadziła w bibliotece szkolnej wybory wśród swoich uczniów. Więcej informacji na blogu. Materiał filmowy z wyborów znalazł się w „Zbliżeniach”

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Nowe publikacje pedagogiczne i dla bibliotekarzy w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

BYDGOSKA BIESIADA CZYTELNICZA

"Kto Cię Polsko będzie kochał" - Barbara Wachowicz w grodzie nad Brdą, 14.03.2015r., godz.14:00
Barbara Wachowicz, autorka wyjątkowych książek, wystaw, programów radiowych i telewizyjnych o Wielkich Polakach będzie gościem Bydgoskich Biesiad Czytelniczych.
Zaprezentuje gawędę o Wielkich Rodakach: Tadeuszu Kościuszce, Adamie Mickiewiczu, Fryderyku Chopinie, Henryku Sienkiewiczu, Stefanie Żeromskim, bohaterach „Kamieni na szaniec” i powstańcach Warszawy. Biesiadę uświetni występ chórów „Collegium Salesianum” z Collegium Salesianum i „Camerata" z Pałacu Młodzieży. Zapraszamy 14.03.2015r., MCK, ul. Marcinkowskiego 12, WSTĘP WOLNY.

1 % PODATKU

Jak co roku informujemy, że Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Możemy więc zwrócić się do członków i sympatyków Towarzystwa o przekazywanie darowizny w kwocie 1% należnego podatku za 2014 r. na rzecz naszej organizacji. Prosimy również o rozpropagowanie tej informacji w kręgu swojej rodziny i znajomych. [czytaj więcej]

LEKTURA DLA NAJMŁODSZYCH

Od 27 listopada 2014 r. do 31 stycznia 2015 r., każdy zainteresowany mógł wypełnić opublikowaną na stronie MEN ankietę dotyczącą potencjalnych lektur dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych. W akcji wzięło udział prawie 12 tysięcy osób, które zaproponowały w sumie 3777 tytułów. Chodziło w niej o wskazanie książek, które byłyby dla dzieci ciekawe, wciągające, inspirujące. Powstała lista Top 100 oraz Top 10 Wszystko po to, aby promować czytelnictwo... [czytaj więcej]

E-TWINNING - WARSZTATY

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zapraszają na warsztaty dotyczące programu eTwinning. Program ten wspomaga europejską współpracę szkół i przedszkoli realizowaną przy pomocy mediów elektronicznych – uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami... [czytaj więcej]

KONKURS NA KOMIKS

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konkursie na komiks pt.: „Marian Rejewski – największy haker XX wieku”... [czytaj więcej]

2015 - ROK MARIANA REJEWSKIEGO

Rada Miasta Bydgoszczy podczas sesji 24 września 2014 r. jednogłośnie podjęła decyzję o tym, że patronem roku 2015 w Bydgoszczy będzie Marian Rejewski. Inicjatywa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy została więc przez rajców przyjęta. Przez cały 2015 rok biblioteka będzie w szczególny sposób promować dokonania swojego patrona. 20 stycznia podczas uroczystego koncertu w Filharmonii Pomorskiej odbyła się inauguracja Roku M. Rejewskiego... [czytaj więcej]

SONDAŻ CZYTELNICTWA

Biblioteka Narodowa przeprowadziła w listopadzie 2014 r. kolejny sondaż czytelnictwa. Badania zrealizowano na próbie reprezentatywnej obywateli Polski w wieku 15 lat i więcej... [czytaj więcej]

MAGAMATMA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Megamatma.pl to największa baza wiedzy matematycznej w sieci. Jeżeli chcesz w pełni z niej korzystać, to... [czytaj więcej]

OGÓLNOPOLSKIE WYBORY KSIĄŻEK

Redakcja miesięcznika "Biblioteka w Szkole" postanowiła zorganizować Ogólnopolskie Wybory Książek i dowiedzieć się u źródła, co chcą czytać sami zainteresowani... [czytaj więcej]

FORUM TNBSP

XV Ogólnopolskie Forum Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich „Potencjał edukacyjny i wychowawczy bibliotek szkolnych” odbędzie się w dniach 30-31 maja 2015 r. w Krakowie... [czytaj więcej]

WOLONTARIUSZE Z EUROPY

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy w ramach programu Erasmus+ realizowane są projekty wolontariatu europejskiego pn. "Travel to Europe" i "Together in Europe". Biblioteka zaprasza nauczycieli i uczniów do współpracy z wolontariuszami z Hiszpanii, Włoch i Francji... [czytaj więcej]

KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym i Fotograficznym „Witkacy i ja”.
Organizator: Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Słupsku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
Regulamin

INFOBROKERING I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP rozpoczyna nabór do kolejnej edycji kursu Infobrokering i zarządzanie informacją. Kurs, który adresowany jest do bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek, ma na celu podniesienie kompetencji bibliotekarzy w zakresie organizacji i zarządzania zasobami informacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczestnicy kursu zapoznają się z rodzajami źródeł profesjonalnej informacji, metodami jej wyszukiwania i kryteriami oceny. Dowiedzą się, jak zorganizować warsztat pracy i poznają narzędzia wspomagające pracę infobrokera oraz aspekty prawne działalności infobrokerskiej...[czytaj więcej]

OLIMPIADA BIBLIOLOGICZNO INFORMATOLOGICZNA

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego jest organizatorem Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej. Celem nadrzędnym Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej jest umożliwienie wyróżniającej się młodzieży sprawdzenia się oraz rozwinięcia wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianej książki i informacji, a także związanych z nimi pojęć: ilości, jakości, promocji... [czytaj więcej]

OFERTA WYJAZDOWA

UEF Wojciechowski oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zapraszaja do udziału w programie edukacyjnym:
„Wykorzystanie TIK w nauczaniu oraz doskonalenie nauczycieli w tym zakresie w Słowenii” oraz „Biblioteki jako centra informacyjne i multimedialne w Finlandii i Estonii”.
Słowenia-oferta Finlandia, Estonia-oferta

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE - stan na 31.12.2013

Serwis "Biblioteka Pedegogiczna" opublikował wyniki ankiety przeprowadzonej wśród bibliotek pedagogicznych w Polsce. Prezentacja wyników

SPOTKANIE Z MINISTREM EDUKACJI NARODOWEJ

W maju przedstawiciele TNBSP spotkali się z panią minister Joanną Kluzik-Rostkowką i wiceminister Joanną Berdzik i innymi przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tematem spotkania były problemy środowiska bibliotekarzy szkolnych, a przede wszystkim pominięcie bibliotek szkolnych w Narodowym Projekcie Rozwoju Czytelnictwa... [czytaj więcej]

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2014

Tydzień Bibliotek 2014Po raz jedenasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2014 r., Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tydzień Bibliotek 2014 prowadzony jest pod hasłem: „Czytanie łączy pokolenia”... [czytaj więcej]

FESTIWAL PIĘKNEGO CZYTANIA

plakatRusza V edycja Bydgoskiego Festiwalu Pięknego Czytania. Organizatorem festiwalu jest Fundacja Bookcrossing.pl wraz z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Bydgoszczy, Wojewódzkim Ośrodekiem Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy.
Festiwal organizowany jest w ramach projektu pn.”Czytająca Bydgoszcz”.
Celem konkursu jest popularyzacja książki i czytelnictwa, rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów, propagowanie idei pięknego i głośnego czytania... [czytaj więcej]

SZKOLENIE Z PRAWA AUTORSKIEGO

9 kwietnia pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy zorganizowała spotkanie z p. Marcinem Wilkowskim z Koalicji Otwartej Edukacji. Dowiedzieliśmy się m.in. co chroni prawo autorskie, czym jest domena publiczna, jakie mamy prawa jako uczestnicy kultury w ramach dozwolonego użytku osobistego i edukacyjnego, czym są wolne licencje i gdzie szukać otwartych zasobów edukacyjnych. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie naszego towarzystwa.

KONKURS W 4 KATEGORIACH

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ogłasza III KONKURS W RAMACH OBCHODÓW ROCZNICY URODZIN KRÓLA KAZIMIERZA III WIELKIEGO [czytaj więcej]

XIV FORUM TNBSP

Szanowni Państwo!
Drogie Koleżanki i Koledzy.
Jako organizator XIV Forum TNBSP pod hasłem Biblioteki szkolne tradycją i przyszłością kultury narodowej, które odbędzie się w dniach 10 - 11 maja 2014 w Gdańsku, pragnę zaprosić Państwa do udziału w Forum. W załączeniu przesyłam program, regulamin i kartę zgłoszeniową. Z poważaniem
prezes O/Pomorskiego TNBSP
Elwira Worzała

PROGRAM KARTA ZGŁOSZENIA

1 % podatku dla TNBSP

Uprzejmie informujemy, że Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Możemy więc zwrócić się do członków i sympatyków Towarzystwa o przekazywanie darowizny w kwocie 1% należnego podatku za 2013 r. na rzecz naszej organizacji.
INFORMACJE DO ZEZNANIA PODATKOWEGO:
Nazwa OPP: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Nr KRS: 0000135805
Adres: Szkoła Podstawowa nr 211, ul. Nowy Świat 21 A, 00-029 Warszawa
Konto bankowe do przekazywania darowizn: 031440 1387 0000 0000 0677 4377
NIP 525-15-75-841

FILM o 1 dla TNBSP więcej informacji na stronie RG

KONKURS PLASTYCZNY

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy zaprasza uczniów gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Zachęcamy młodzież do poznawania życia i pasji Oskara Kolberga oraz do poszukiwania w swojej okolicy wciąż żywych tradycji i zwyczajów ludowych... [czytaj więcej]

ŚWIATOWY TYDZIEŃ E-KSIĄŻKI

Z okazji Światowego Tygodnia E-książki Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy od 3 do 12 marca na platformie IBUK LIBRA udostępnia bezpłatnie 8 tysięcy e-booków! Od dnia 1 października 2012 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy umożliwia swoim Czytelnikom bezpłatny dostęp do wybranych publikacji z bazy ibuk.pl. Jest to czytelnia on-line podręczników akademickich, pozycji naukowych w języku polskim i literatury pięknej... [czytaj więcej]

KONKURS LITERACKI

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli i uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konkursie literackim „Zaprogramowany na wolność, czyli jak można, jak trzeba i jak chce się żyć”, który jest odpowiedzią na apel Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego o aktywne włączenie się w przygotowania do uroczystego, jubileuszowego, obywatelskiego Święta Wolności oraz wsparciem Roku Ludzi Wolności, ogłoszonego przez Sejmik Województwa Kujawsko - Pomorskiego... [czytaj więcej]

KONKURS PLASTYCZNY

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli i uczniów gimnazjów i szóstych klas szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konkursie plastycznym „MOJA, TWOJA, NASZA WOLNOŚĆ”. Dzięki niemu chcemy aktywnie włączyć się w przygotowania do uroczystego, jubileuszowego, obywatelskiego Święta Wolności oraz wspierać Rok Ludzi Wolności, ogłoszony przez Sejmik Województwa Kujawsko - Pomorskiego... [czytaj więcej]

DRZWI OTWARTE

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na DRZWI OTWARTE KIERUNKU INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, które odbędą się 18 marca 2014 r. w siedzibie Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii przy ulicy Szymanowskiego 3 (Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) [czytaj więcej]

WYSTAWA INTERAKTYWNA

UKW serdecznie zaprasza na wystawę interaktywną „Nauki dawne i niedawne”, którą eksponuje w Instytucie Fizyki od 15.01.2014 do 06.04.2014. Wystawa obejmuje 43 stanowiska interaktywne podzielone na cztery grupy tematyczne: „W świecie fal”, „Między bitem i abakiem”, „Zmierzyć czas”, „Kąty na niebie i na Ziemi”. Wystawa jest skierowana do najmłodszych (starsze grupy przedszkolne, dzieci 5-6 lat), uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, rodzin czy zainteresowanych dorosłych... [czytaj więcej]

2014 - ROK CZYTELNIKA

Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców ogłosił Jubileuszowy Rok 2014 czasem wzmożonych i zintegrowanych działań na rzecz wzrostu czytelnictwa oraz poszerzania wiedzy społecznej o książce pod hasłem "650 LAT W SŁUŻBIE KSIĄŻKI"... czytaj więcej

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2014

Po raz jedenasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2014 r., Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa... czytaj więcej

MEGAMATMA

Megamatma.pl to największa baza wiedzy matematycznej w sieci. Dostęp dla użytkowników indywidualnych i dla szkół... czytaj więcej

WYJAZD EDUKACYJNY DO RUMUNII

Rada Główna TNBSP organizuje wyjazd edukacyjny "Poznajemy biblioteki Europy - RUMUNIA - kraina Drakuli, malowanych klasztorów i wesołych cmentarzy".
Termin: 12-20 lipca 2013 r.
Wyjazd nauczycieli-bibliotekarzy, bibliotekarzy, ich rodzin, przyjaciół i miłośników dobrych podróży... czytaj więcej

EWIDENCJA ZBIORÓW W BIBLIOTEKACH

Odpowiedź MKiDN na pismo TNBSP... czytaj więcej

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Stanowisko TNBSP... czytaj więcej

SZKOLENIE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy organizuje szkolenie pt "Prezi-prezentacja multimedialna". Warsztaty odbedą się 12 marca w siedzibie PBW o godz. 15.30. Z uwagi na pracę w małych grupach istnieje możliwość przeprowadzenia kolejnych warsztatów w innych terminach. Zapisy : Małgorzata Lewandowska-Pyż, tel. 696469140

OLIMPIADA BIBLIOLOGICZNO INFORMATOLOGICZNA

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego jest organizatorem Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej. Celem nadrzędnym Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej jest umożliwienie wyróżniającej się młodzieży sprawdzenia się oraz rozwinięcia wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianej książki i informacji, a także związanych z nimi pojęć: ilości, jakości, promocji.
czytaj więcej o olimpiadzie...

KONKURS - MOJA PIERWSZA KSIĄŻKA

Zespoł Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych zaprasza do udziału w V edycji konkursu "Moja pierwsza książka"
[Regulamin] [Zgłoszenie]

PODZIĘKOWANIE

Bydgoski oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i Fundacja Bookcrossing.pl wyrażają serdeczne podziękowania Prezydentowi Miasta Bydgoszcz Panu Rafałowi Bruskiemu za objęcie Patronatem Honorowym naszego wydarzenia i wsparcie finansowe przez Urząd Miasta. Wyrażamy wdzięczność za Patronat Honorowy Kuratorowi Oświaty w Bydgoszczy Pani Annie Łukaszewskiej i Dyrektorowi Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, Panu Jerzemu Zastempowskiemu.

Serdecznie dziękujemy naszym partnerom - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej za projekt lokalnego i ogólnopolskiego plakatu X edycji Święta Wolnych Książek, Miejskiemu Centrum Kultury za użyczenie sali na spotkanie autorskie z pisarzem Marcinem Pałaszem, za obsługę i sprzęt nagłośnieniowy happeningu, ZSMechanicznych nr 1 za zorganizowanie przemarszu. Dziekujemy dyrektorom szkół, nauczycielom i uczniom za uczestnictwo w obchodach X edycji Święta Wolnych Książek.

Ze słowami podziękowania zwracamy się do mediów, które objęły swym patronatem nasze wydarzenie, a są nimi: Głos Nauczycielski, Biblioteka w Szkole, TVP Bydgoszcz, Radio PiK, Radio Gra, Gazeta Pomorska, Express Bydgoski, Wiadomości Głosy Rozmowy o Szkole. Dziękujemy za wiele treści dotyczących bookcrossingu, które były dzięki temu przybliżone i ukazane. Dziękujemy również innym mediom, które zainteresowały się naszym wydarzeniem.

BOOKCROSSING

X edycja Święta Wolnych Książek już za nami. Świętowaliśmy cały dzień, zaczynając od przemarszu i happeningu, spotkań - z pisarzem, Marcinem Pałaszem czy przedstawicielami Kurkowych Bractw Strzeleckich Gdyni i Torunia, kończąc na czytaniu literatury w „ Restauracji na piętrze” w Eljazz Club. Tego dnia książka i rozmowy o niej towarzyszyły uczestnikom nieustannie.

W obchodach X edycji Święta Wolnych Książek udział wzięły dzieci i młodzież z 22 szkół Bydgopszczy i regionu - 581 osób, w tym SP nr 2, SP nr 13, SP nr 37, SP nr 36, SP 4, SP nr 65, Gimnazjum nr 17, Gimnazjum nr 20, ZS Muzycznych, ZS nr 14, ZS nr 25, ZS 36, ZS nr 21, ZS Dziewierzewo, ZS w Osielsku, ZSO nr 1, ZSO nr 2, ZSO nr 3, ZSO nr 4, ZS Medycznych – VIII LO, ZS Ekonomiczno-Administracyjnych, ZS Mechanicznych nr 1.

Wielką jest radością, że ksiąki nie odchodzą w zapomnienie, a ich ponadczasowość odbija się w sercach i wyobraźni kolejnych czytelników.

Relacja filmowa 1 Relacja filmowa 2 Fotorelacja 1 Fotorelacja 2

FESTIWAL PIĘKNEGO CZYTANIA - FINAŁ

IV edycja festiwalu pięknego głośnego czytania młodzieży gimnazjalnej im. Kazimierza Hoffmana już na nami. Tytuły mistrzowskie rozdane:

 • MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA GRODU NAD BRDĄ - Kamil Chełminak (Gimnazjum nr 17)
 • WICEMISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA - Kamil Tyrakowski (Gimnazjum nr 6 Sportowe, ZS nr 10)
Wyróżnienia przyznano:
 • Edycie Chmielewicz, Gimnazjum OSM II stopnia PZSM,
 • Michalinie Klawińskiej, Gimnazjum nr 35, ZS nr 12
 • Jakubowi Jankowiakowi, Gimnazjum nr 28
Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy!!!
Prezentacje pięknego czytania oceniała Komisja Konkursowa w składzie : Mieczysław Franaszek - aktor Teatru Polskiego, Hanna Wulert - poetka, instruktor teatralny WOKiS, Katarzyna Bogucka - Express Bydgoski, Izabela Kamasz - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka.
Nad całością czuwała Jolanta Niwińska - organizator festiwalu.

FESTIWAL PIĘKNEGO CZYTANIA 2013- PÓŁFINAŁ

16 maja, w Sali Sesyjnej im. Jana Maciaszka Urzędu Miasta, odbył się półfinał festiwalu, do którego przystąpiło 53 uczestników z 22 szkół.
Jury wytypowało 17 finalistów, którzy rywalizować będą o tytuł mistrza i wicemistrza pięknego czytania grodu nad Brdą.
Finał odbędzie się 23 maja w Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli, ul Jagiellońska 9, godzina 10.00.

Do finału zakwalifikowali się:

 1. Łukasz Grzegrzółka - ZS nr 14, Gimnazjum Integracyjne nr 37
 2. Kamil Tyrakowski - ZS nr 10, Gimnazjum nr 6 Sportowe
 3. Michalina Klawińska - ZS nr 12, Gimnazjum nr 35
 4. Michał Rojewski - ZS nr 12, Gimnazjum nr 35
 5. Agnieszka Slosecka - ZS nr 8, Gimnazjum nr 33
 6. Agata Grysiak - ZS nr 18, Gimnazjum nr 12
 7. Kamil Chełminak - Gimnazjum nr 17
 8. Julia Ososko - Zespół Szkół w Dziewierzewie
 9. Marta Piątkowska - Zespół Szkół w Dziewierzewie
 10. Irena Wosicka - Zespół Szkół w Dziewierzewie
 11. Edyta Chmielewicz - Gimnazjum OSM II stopnia PZSM
 12. Dagmara Kurek - Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego
 13. Andrzej Chrzanowski - Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego
 14. Dorota Dadok - ZS nr 9 , Gimnazjum nr 5
 15. Jakub Jankowiak - Gimnazjum nr 28
 16. Martyna Mędlewska - ZSO nr 6 , Gimnazjum nr 50
 17. Agata Lewandowska - ZS nr 25 , Gimnazjum nr 26


Patronat honorowy nad konkursem sprawują:
 • Pan Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy
 • Pani Anna Łukaszewska – Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty
 • Pan Jerzy Zastępowski - Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli
 • Pani Ewa Pronobis-Sosnowska - Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
plakat
 1. Regulamin Konkursu
 2. Karta zgłoszenia
 3. Teksty:

NASI SPRZYMIERZEŃCY

Do grona fanów bookcrosingu dołączyło nowe bydgoskie wydawnictwo "13 Znak Zodiaku". Niedawno nakładem tego wydawnictwa ukazała sie książka pt. "Nieśmiertelność" autorstwa Romana Godlewskiego, której to kilka egzemplarzy otrzymaliśmy w ramach wsparcia akcji uwalniania książek.

ŚWIĘTO BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEK

Po raz dziesiąty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2013 r., Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Główny cel przedsięwzięcia to zaakcentowanie roli, jaką pełnią biblioteki w życiu i edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa polskiego.
Co roku, Tydzień realizowany jest pod nowym hasłem. Tegoroczne, "Biblioteka, jako przestrzeń dla kreatywnych", pozwala w różnych formach pokazać pozytywne zmiany, które zachodzą w naszych placówkach. czytaj więcej...

23 IV ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻEK
Relacja z obchodów na Starym Rynku w Bydgoszczy

SYTUACJA BIBLIOTEK SZKOLNYCH - ciąg dalszy

10 kwietnia 2013 r. w MAiC w Warszawie odbyło się trzecie spotkanie konsultacyjne przedstawicieli środowiska bibliotekarskiego i samorządowców. Zebranie rozpoczęła wiceminister Magdalena Młochowska, później przewodniczył obradom p. Jacek Wojnarowski. Obecni byli m.in przedstawiciele: SBP, TNBSP, BN, akcji "STOP likwidacji bibliotek szkolnych", FRSI, ZGWRP, ZPP i dyrektorzy bibliotek. Niestety zabrakło przedstawicieli MEN oraz przedstawicieli ZNP-sekcji Bibliotekarskiej. Celem spotkania było wypracowanie pewnych form współpracy między bibliotekami szkolnymi i publicznymi. Jest ona warunkiem otrzymania ewentualnych środków finansowych na rozwój naszych bibliotek, które możemy uzyskać z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Efektem końcowym spotkania było utworzenie zespołu roboczego, który przygotuje wstępną wersję schematu projektu współpracy bibliotek szkolnych i publicznych. Niestety w trakcie rozmów dalej wracano do sprawy łączenia bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi. Wskazywano przykłady funkcjonowania takich bibliotek w szkole bez nauczyciela bibliotekarza. Zachwalano taki wzorzec, przedstawiając niektóre biblioteki w Poznaniu, Wrocławiu i Zgierzu. TNBSP stanowczo sprzeciwia się łączeniu bibliotek szkolnych z publicznymi, jest za współpracą oraz otwarciem na społeczność lokalną, czyli dodatkową pracą nauczyciela bibliotekarza po godzinach pracy szkoły dla czytelników z zewnątrz, jeżeli będzie taka potrzeba. Nie chcemy jednak, żeby przygotowanie projektu rozwoju bibliotek szkolnych i wypracowanie dobrych rozwiązań współpracy między tymi bibliotekami było argumentem do połączenia tych instytucji. Stanowczo przeciwstawiamy się ingerencji w sprawy bibliotek szkolnych MAiC i bibliotek publicznych. Chcemy, żeby powołano w MEN osobę odpowiedzialną za sprawy bibliotek szkolnych, która włączy się w aktualne prace i zabezpieczy dalsze istnienie tych bibliotek. Zachęcamy wszystkich nauczycieli bibliotekarzy do zaangażowania, oczekujemy aktywizacji. Bierność może doprowadzić do utraty dorobku bibliotekarstwa szkolnego. RG TNBSP czeka na propozycje, uwagi i wnioski.

KOMUNIKAT RADY GŁÓWNEJ

W sprawie 1 % oraz sytuacji bibliotek szkolnych...[czytaj więcej]

NOWELIZACJA USTAWY SAMORZĄDOWEJ ORAZ SPRAWA LIKWIDACJI BIBLIOTEK

Aktualne informacje na stronie RG TNBSP

LIKWIDACJA BIBLIOTEK SZKOLNYCH-PROTESTUJEMY

Koleżanki i Koledzy,do dzieła!
Założyliśmy stronę internetową www.stoplikwidacjibibliotek.pl, jest tam list otwarty i materiały informacyjne.
Podpisujcie i przekazujcie dalej.
Pozdrawiam
Danka Brzezińska

BIESIADA CZYTELNICZA

Tym razem gościem biesiady czytelniczej była dr Dorota Sumińska - lekarz weterynarii, autorka popularnych programów telewizyjnych Zwierzowiec i radiowych Wierzę w zwierzę. Jest uznanym psychologiem zwierzęcym. Autorka poradników i książek poświęconych nie tylko czworonogom, w tym bestsellerowej "Autobiografii na czterech łapach", "Zwierza w łóżku" powieści "Świat według psa" oraz "Zwykłe, niezwykłe życie", jest współautorką poradnika "Jak wychować dziecko, psa, kota i faceta". Ostatnia powieść ciesząca się dużym zainteresowaniem czytelników to II tom autobiografii "Dalej na czterech łapach" (2012). Spotkanie realizowane w ramach autorskiego projektu Czytająca Bydgoszcz poprowadziła Jolanta Niwińska.Więcej zdjęć w Galerii.

KONTO BANKOWE ODDZIAŁU

Bank Pocztowy S.A., ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz
nr konta: 18 1320 1117 2079 3384 2000 0001

ŁĄCZENIE BIBLIOTEK SZKOLNYCH Z PUBLICZNYMI

Pismo RG TNBSP do Minister Krystyny Szumilas w sprawie konsultacji projektu założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego, przedstawionego 18 stycznia 2013 r. przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji [czytaj więcej]

SKONTRUM ZBIORÓW - STANOWISKO MEN

Koleżanki i Koledzy,
mamy nareszcie stanowisko MEN w sprawie skontrum zbiorów bibliotek szkolnych!
Nie jest to jeszcze wymarzony dokument jednoznacznie określający sposób posępowania we wszystkich szkolnych bibliotekach, ale w ostatnim akapicie wskazano możliwość stosowania odwoływania się do rozporządzenia o ewidencji materiałów biblbiotecznych MKiDN pod warunkiem, że taki sposób został określony w wewnętrznych regulacjach szkoły.
Zatem bardzo proszę o przekazanie tej informacji do nauczycieli bibliotekarzy, by jak najszybciej zajrzeli do statutów swoich, ewentualnie zaproponowali wniesienie stosownych poprawek i tak przygotowani mogli stawić czoła wielbicelom ustawy o rachunkowości, tzn. samorządom lub innym równie zdezorientowanym organom prowadzącym.
Rada Główna w imieniu TNBSP przygotuje komunikat do dyrektorów, samorządów i innych instytucji powiązanych z bibliotekami szkolnymi.
Pozdrawiam
Danka Brzezińska

BAJKOTERAPIA

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie organizowanymi przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie warsztatami "Wykorzystanie bajek terapeutycznych w pracy z dziećmi" informujemy, że nabór na pierwszą edycję został już zakończony.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na II edycję warsztatów, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia. Szczegóły w załączniku.
Łączę wyrazy szacunku,
dr Agnieszka Fluda-Krokos
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego
[czytaj więcej]

MATERIAŁY PO KONFERENCJI W SULEJÓWKU

Materiały ze szkolenia "Biblioteka szkolna i pedagogiczna - miejscem rozwijania kompetencji informacyjnych uczniów" (Sulejówek, 12-14 grudnia 2012 r.) [czytaj więcej]

BIULETYN NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY zaprasza do współpracy

Zapraszamy do współtworzenia drugiego numeru „Biuletynu Nauczycieli Bibliotekarzy”, zatytułowanego Biblioteka pedagogiczna wsparciem dla nauczycieli. W drugim numerze „BNB” przewidujemy następujące działy:

 • Z TEORII,
 • Z PRAKTYKI,
 • MATERIAŁY,
 • KOMUNIKATY,
 • RELACJE I SPRAWOZDANIA,
 • POLECANE LEKTURY.
Objętość artykułów nie powinna przekraczać 10 stron maszynopisu; relacji, recenzji i komunikatów – 3 stron. Prosimy stosować czcionkę Calibri (14 – w tytułach, 11 – w tekście, 9 – w przypisach), odstępy między wierszami (1.25 pkt.) oraz akapity amerykańskie (wolna linia oddzielająca ciągi myślowe).
Preferujemy artykuły po wstępnej polonistycznej korekcie językowej. Do tekstów należy dołączyć tytuły, lidy i informację o autorze (imię, nazwisko, nazwa instytucji).
Na gotowe materiały (pliki w formacie DOC) czekamy do końca lutego 2013 roku. Prosimy o ich przesyłanie na adres mailowy biuletynu.
dr Anna Marcol
Redaktor Naczelna
biuletyn.bnb@gmail.com
http://e-pedagogiczna.edu.pl/468,l1.html

BYDGOSKIE BIESIADY CZYTELNICZE

Barbara Kosmowska - niezwykle pogodna, uśmiechnięta, pełna poczucia humoru urzekła młodych czytelników z którymi spotkała się w Miejskim Centrum Kultury w ramach Bydgoskich Biesiad Czytelniczych. Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania się zarówno z samą pisarką, jak i jej powieściami, których fragmenty zaprezentowali p.Urszula Guźlecka, p.Tomasz Skory, jak również młodzież bydgoskich szkół ( ZS nr 21, ZSO nr 1, ZSO nr 6 ).
Nasze spotkanie z literaturą uatrakcyjniała nastrojowa muzyka. Tym razem standardy jazzowe i przeboje muzyki rozrywkowej prezentowała Barbara Kamrowska i Jakub Grzeszek (ZSO nr 1).
Barbara Kosmowska to jedna z najbardziej poczytnych polskich pisarek. Jest autorką książek dla młodzieży i dorosłych, laureatką wielu prestiżowych konkursów literackich.Jest ponadto autorką słuchowisk dla dzieci i młodzieży.
Debiutowała jako licealistka publikując wiersze w czasopiśmie "Na przełaj". Studiowała filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Historii Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Poza pracą zawodową znajduje jeszcze czas na bycie radną. Wcześniej pełniła także rolę kuratora społecznego.
Jej pierwsza powieść Głodna kotka trafiła do księgarń w 2000 roku. Wydany rok później Teren prywatny wyróżniony został nagrodą główną w ogólnopolskim Konkursie Literackim Dziennik polskiej Bridget Jones znajdując się na liście bestsellerów Rzeczpospolitej. Powieść dla dzieci i młodzieży Buba zdobyła nagrodę główną w konkursie Uwierz w siłę wyobraźni i nominację do Nagrody Polskiej Sekcji IBBY- Książka Roku 2003. Powieść Pozłacana rybka zdobyła nagrodę - Książka Roku 2007 oraz nagrodę w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren zorganizowanym przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom.
Kolejne książki autorki: Prowincja (2002), Gobelin (2002), W górę rzeki (2003), Niebieski autobus (2004), Buba- Sezon ogórkowy (2007), Hermańce (2007), Puszka (2008), Samotni.pl (2011 ), Dziewczynka z parku ( 2012) cieszą się niezwykłą popularnością czytelników. Wkrótce nakładem W.A.B. ukaże się nowa powieść "Ukrainka".
Jolanta Niwińska

Fotorelacja w Galerii

WYSTAWA I ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza na wystawę i zajęcia edukacyjne poświęcone osobie Mariana Rejewskiego. 30 października oprowadzaliśmy pierwszych gości po przygotowanej dla mieszkańców naszego miasta oraz wszystkich zainteresowanych gości wystawie pod nazwą "Marian Rejewski - bydgoszczanin, matematyk, kryptolog". Zorganizowana została z okazji 80-tej rocznicy złamania Enigmy przez tego wybitnego matematyka i genialnego kryptologa, który urodził się w Bydgoszczy, tu uczęszczał do szkoły i tu powrócił z tułaczki na obczyźnie po zakończeniu wojny. Nasza wystawa jest częścią projektu lekcji o Marianie Rejewskim, jego dokonaniach i znaczeniu złamania szyfru Enigmy i wpływu, jaki miało to odkrycie dla losów II wojny światowej skierowanej do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Wystawa jest na stałe prezentowana w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy przy ul. Skłodowskiej-Curie 4 w Wydziale Muzeum Oświaty. Okazjonalnie będzie również prezentowana w wybranych miastach regionu.
Zachęcamy do udziału w przygotowanych zajęciach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

POCZYTAJMY, CO O NAS PISZĄ...

Ukazała się nowa publikacja autorstwa Barbary Staniów, nakładem Wydawnictwa SBP... [czytaj więcej]

MINIATURA BIBLIOTEKI

Firma Gropius zaprasza do miniaturowej biblioteki... [czytaj więcej]

BADANIA EDUKACYJNE

Instytut Badań Edukacyjnych tworzy zasoby informacyjne na temat polskiej oświaty. Zawarte są w niej dane o badaniach nad systemem edukacji... [czytaj więcej]

SYTUACJA NAUCZYCIELI-BIBLIOTEKARZY

Rada Główna TNBSP wystosowała pismo do P. Minister K. Szumilas s aprawie ograniczania etatów nauczycieli-bibliotekarzy... [czytaj więcej]

SZKOLENIE

Szkolenie animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury... [czytaj więcej]

DOMOWE BIBLIOTECZKI

Czytelnia Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu oraz Wydział Nauk Humanistycznych UKSW organizują akcję dotyczącą dokumentowania i opracowania tradycyjnych domowych biblioteczek... [czytaj więcej]

NOWE CZASOPISMO NA RYNKU WYDAWNICZYM

"Nowe Horyzonty Edukacji" - czasopismo pedagogiczno-naukowe. [czytaj więcej]

WYJAZDY EDUKACYJNE DLA BIBLIOTEKARZY

Propozycje wyjazdów dla nauczycieli-bibliotekarzy [czytaj więcej] [www.oeiizk.waw.pl]

KARTA NAUCZYCIELA

Jak wiecie toczą się dyskusje dotyczące kształtu Karty Nauczyciela. Rada Główna TNBSP przekazała do MEN-u swoją opinię w tej sprawie. Tekst jest dostępny na stronie RG

NOWY ADRES E-MAIL

Nastąpiła zmiana adresu poczty e-mail naszego oddziału.
Obecny adres:

tnbsp-bydgoszcz@wp.pl

SYTUACJA BIBLIOTEK SZKOLNYCH - BIULETYN RG TNBSP

Działania TNBSP podejmowane w ramach ratowania pozycji bibliotek szkolnych [czytaj więcej]

ELEKTRONICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA SBP ZAPRASZA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzania strony serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP.
Z myślą o naszych użytkownikach wprowadziliśmy na stronie rozwiązania Web 2.0.
Możecie już Państwo zamieszczać własne komentarze w Aktualnościach oraz dzielić się informacjami z innymi użytkownikami (w tym również z tymi, którzy korzystają z portali społecznościowych).
Udostępniamy kanał RSS, który pozwala na subskrybowanie Aktualności.
Pragniemy stworzyć wokół serwisu przyjazną społeczność osób żywo zainteresowanych sprawami bibliotek w ogóle, a bibliotek pedagogicznych i szkolnych w szczególności, stąd od niedawna nasza obecność na Facebooku - http://www.facebook.com/pages/Serwis-Elektroniczna-Biblioteka-Pedagogiczna
Chcielibyśmy, abyście Państwo stworzyli sieć kontaktów wokół serwisu właśnie przez Facebooka. To doskonałe miejsce do dzielenia się informacją. W Państwa placówkach dzieje się wiele interesujących rzeczy, o których może dowiedzieć się szerokie grono użytkowników Internetu również poprzez dystrybucję informacji za pomocą portali społecznościowych.
Zachęcamy do korzystania z nowych narzędzi i zapraszamy do odwiedzenia strony serwisu EBP SBP - http://e-pedagogiczna.edu.pl/
W imieniu zespołu redakcyjnego
Aldona Zawałkiewicz
Redaktor naczelna

STANDARDY DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Zespół powołany do pracy nad standardami dla bibliotek szkolnych zakończył prace. Opracowany projekt został przekazany Ministerstwu Edukacji Narodowej Projekt standardów

ZACHĘCAMY DO PRZESYŁANIA MATERIAŁÓW O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH PRZEZ NASZYCH CZŁONKÓW